kontakt@p3mconsulting.pl |  +48 601 958 457
Agnieszka Gasperini

Agnieszka Gasperini jest Kierownikiem Projektów (PMP) z 13 – letnim doświadczeniem i znajomością 5 języków obcych. Karierę zawodową rozpoczęła w Siemens AG w 1999 roku. Stworzyła nową kulturę profesjonalnych kierowników projektu w Siemens jako pierwszy PMP w firmie.

Od 2003 roku Agnieszka jako Prezes PMC (www.pmc.org.pl) rozwija firmę konsultingową w kraju i zagranicą w zakresie zarządzania projektami. Pracuje  również jako trener, coach i mentor dla zespołów projektowych.

Agnieszka Gasperini jest członkiem założycielem PMI Poland Chapter od 2002 roku. Była członkiem Zarządu PMI PC przez 4 lata jako wiceprezes i prezes. Jako Prezes PMI PC pozyskała dofinansowanie unijne na ponad 200 000 euro na przeprowadzenie szkoleń w zakresie podstaw zarządzania projaktami. Agnieszka jest bardzo aktywnym Prezenterem i organizatorem wydarzeń biznesowych, takich jak seminaria, konferencje i kongresy, w zakresie zarządzania projektami i funduszy europejskich. Podczas corocznego Globalnego Kongresu PMI, pani Gasperini zdobyła eksluzywną nagrodę PMI Distinguished Contribution Award 2012. Jednocześnie oficjalna informacja potwierdza fakt, że od stycznia 2013 pani Agnieszka obejmie  4-letnią funkcje w Global PMI na stanowisku Board Member w BVAC ( Board Volunteer Advisory Committee).

Rafał Mielczarek

Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, programami i portfelami projektów z kilkunastoletnim doświadczeniem w IT.

Karierę rozpoczął w ComputerLand S.A., gdzie przez lata pracy na stanowisku Kierownika Projektu był odpowiedziały za wdrożenia kompleksowych rozwiązań informatycznych, głównie dla sektora bankowo-finansowego, telekomunikacyjnego i publicznego. Kilka pionierskich wdrożeń uhonorowanych zostało nagrodami, a całokształt pracy zawodowej tytułem „Najlepszy Project Manager” przyznanym przez Prezesa Zarządu ComputerLand S.A.

W latach 2006-2012 był Dyrektorem ds. Projektów w Citigroup odpowiedzialnym za portfel projektów i programów obejmujący ponad
50 krajów. Członek komitetu sterującego optymalizacji procesów globalnego PMO. Odpowiedzialny za stworzenie regionalnego zespołu zarządzania projektami na Węgrzech i mentor Project Managerów.

Od lat związany z warszawskim, a następnie polskim oddziałem Project Management Institute jako wolontariusz. Prezes Zarządu PMI Poland Chapter (kadencja 2008-2010), a następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w PMI PC.

Obecnie konsultant oferujący usługi w szeroko pojętym obszarze Project, Portfolio & Program Management, właściciel firmy P3M Consulting. Specjalizuje się w: zarządzaniu złożonymi programami i projektami IT, w szczególności realizowanymi w rozproszonym, wielokulturowym środowisku; optymalizacji procesów i metodyk zarządzania projektami, a także we wdrożeniach i doskonaleniu Biur Zarządzania Projektami w organizacjach.