kontakt@p3mconsulting.pl |  +48 601 958 457
29
MAR
2013

Główne zmiany w The Standard for Program Management – Third Edition

Posted By :
Comments : 0

PMI opublikował w tym roku nowe wersje swoich podstawowych standardów, wśród których znalazła się trzecia już edycja Standardu Zarządzania Programem (The Standard for Program Management—Third Edition).

Na pierwszy rzut oka nowa edycja została znacznie odchudzona. Edycja druga miała 271 stron plus dodatki, podczas gdy najnowsza wersja jest o połowę mniejsza i ma 106 stron plus dodatki. Zmniejszenie objętości dokumentu jest między innymi efektem realizacji jednego z celów postawionych zespołowi opracowującemu trzecią edycję The Standard for Program Management, jakim było usunięcie nadmiarowych, powtarzających się treści oraz harmonizację z pozostałymi podstawowymi standardami PMI: PMBoK® Guide oraz The Standard for Portfolio Managament. Główne zmiany w tym obszarze polegają na usunięciu wielu informacji dotyczących zarządzania projektami, które można znaleźć w PMBOK® Guide, oraz skupieniu się na roli zarządzania programem w organizacji, unikalnych cechach zarządzania programem i roli kierownika programu.

Najważniejsze aktualizacje obejmują:

 • Znana z edycji drugiej struktura wzorowana na PMBoK® Guide (grupy procesów, obszary wiedzy, opisy procesów w konwencji „wejście/narzędzia i techniki/wyjście”) została zastąpiona podejściem zorientowanym na domeny i procesy wspierające.
 • Zmodyfikowany cykl życia programu (Program Life Cycle) w trzeciej edycji otrzymał dedykowany rozdział (jedna z pięciu domen) opisujący w szczegółach unikalny zestaw elementów, które składają się na każdą fazę zarządzania programem.
 • Wprowadzono bardziej szczegółową definicję zarządzania programami w organizacji, łącznie z uwypukleniem fundamentalnych różnic między zarządzaniem projektami i portfelem projektów, a zarządzaniem programem.
 • Trzecia edycja The Standard for Program Management odnosi się do innych standardów i publikacji branżowych nie powielając informacji tam zawartych.
 • Zadbano o większą spójność z innymi standardami PMI.

The Standard for Program Management Third Edition zorganizowany jest w następujący sposób:

 • Introduction
 • Program Management Performance Domains
 • Program Strategy Alignment
 • Program Benefits Management
 • Program Stakeholder Engagement
 • Program Governance
 • Program Life Cycle Management
 • Program Management Supporting Processes

Skupia się on wokół pięciu domen obejmujących swoim zakresem pełen zakres prac związanych z zarządzaniem programem i jednocześnie przedstawia i wyjaśnia procesy wspierające realizację programu i dostarczenie zakładanych korzyści.

Relacje pomiędzy domenami (Program Management Performance Domains)  oraz umiejscowienie procesów wspierających przedstawia poniższa ilustracja:

 ProgramManagement

Biorąc pod uwagę jedynie zmiany w obszarze procesów wspierających różnice pomiędzy drugą a trzecią edycją The Standard for Program Management obrazuje poniższy schemat:

SPgM knowledge areas

Leave a Reply

*

captcha *