kontakt@p3mconsulting.pl |  +48 601 958 457
09
LUT
2013

Co nowego w PMBoK® Guide 5th Edition?

Posted By :
Comments : 0

W styczniu 2012 Project Management Institute opublikował piątą edycję standardu PMBoK®. Zgodnie z wymogami ANSI PMBoK® aktualizowany jest co cztery lata i każda nowa wersja uwzględnia zarówno zmiany w ewoluującej dyscyplinie zarządzania projektami, jak również opinie środowiska i uwagi zgłoszone do wersji poprzedniej. Tym razem jednak na kształt piątej edycji PMBoK® Guide wpływ miały dodatkowe czynniki i cele PMI.

Role Delineation Study (RDS). Co pięć do siedmiu lat PMI przeprowadza badania, których celem jest sprawdzenie czy egzaminy uprawniające do uzyskania poszczególnych certyfikatów PMI rzeczywiście weryfikują to, co jest najbardziej istotne w codziennej pracy profesjonalistów w szeroko rozumianej dziedzinie zarządzania projektami. Badania RDS dla certyfikatu PMP zakończone zostały w październiku 2010 i tym samym wnioski wyciągnięte z tych badań uwzględnione zostały w piątej edycji PMBoK® Guide.

ISO 21500:2012. PMBoK® pomimo tego, że jest rozpoznawalny globalnie, jest standardem amerykańskim. Project Management Institute podjął próbę dostosowania nowej edycji PMBoK® Guide do międzynarodowego standardu ISO 21500, pierwszego z planowanej rodziny standardów dotyczącej zarządzania projektami. Wynikiem tego jest nowe podejście do zarządzania interesariuszami projektu. Pojawił się dedykowany temu nowy obszar wiedzy i automatycznie zmianie uległ obszar dotyczący zarządzania komunikacją.

Zwiększenie przejrzystości i spójności. Są to w zasadzie niewielkie zmiany dotyczące nazewnictwa procesów i uspójnienia terminologii. Modyfikacje dotyczą również planów cząstkowych, które w czwartej edycji nie występowały we wszystkich obszarach wiedzy w sposób jawny.

Porównanie edycji PMBoK® Guide

PMBoK_5_vs_4

Zarządzanie interesariuszami (Stakeholder Management)

Jak wcześniej wspomniałem jest to nowy obszar wiedzy wprowadzony ze względu na dostosowanie do normy ISO 21500:2012. Nie oznacza to, że wcześniej PMBoK® nie zawierał procesów zarządzania interesariuszami projektu. Procesy Identify Stakeholders oraz Manage Stakeholders Expectations znajdowały się w obszarze wiedzy dotyczącym komunikacji i w piątej edycji zostały przeniesione do nowego obszaru Stakeholder Management. Przy okazji proces Manage Stakeholders Expectations zmienił nazwę na Manage Stakeholders Engagement. Oprócz tego pojawiły się całkowicie nowe procesy:

Plan Stakeholder Management, który dotyczy opracowania strategii efektywnego angażowania interesariuszy bazującej na ich potrzebach, interesach i potencjalnym wpływie na projekt;

Control Stakeholders Engagement, który skupia się na monitorowaniu relacji pomiędzy interesariuszami i dostosowywaniu strategii oraz planów ich angażowania w projekt.

Nowe procesy i spójność PMBoK® Guide

Oprócz wymienionych wcześniej nowych procesów w obszarze zarządzania interesariuszami projektu, pojawiły się nowe procesy w grupie planowania. Jest to wynikiem wspomnianego wcześniej zwiększenia spójności PMBoK’a osiągniętego w tym przypadku poprzez umieszczenie w każdym z obszarów wiedzy procesów dotyczących opracowania planów cząstkowych w każdym obszarze wiedzy:

Plan Scope Management w obszarze zarządzania zakresem;

Plan Schedule Management w obszarze zarządzania czasem;

Plan Cost Management w obszarze zarządzania kosztami.

Dla zapewnienia dalszej spójności proces Develop Human Resource zmienił nazwę na Plan Human Resource Mananagement. Oprócz dotychczas wymienionych jeszcze 10 innych procesów zmieniło nieznacznie nazwy, głownie w celu ujednolicenia terminologii.

Nowe narzędzia i techniki

W tym zakresie niewiele się zmieniło w najnowszej edycji PMBoK® Guide. Wśród nowych narzędzi i technik znajdziemy spotkania (Meetings) jako narzędzie pomocne w planowaniu komunikacji i przydzielenia zadań projektowych. Zmiana oczywiście nie wnosi niczego do codziennej pracy kierownika projektu, bo kto nie organizuje spotkań, jednak jakoś przez lata spotkania nie były w PMBoK’u jawnie wyspecyfikowanie  Innym nowym elementem są techniki analityczne (Analytic Techniques) używane do oceny, analizy lub przewidywania potencjalnych efektów. Ostatnią zmianą w tym obszarze jest wprowadzenie pojęcia Seven Basic Quality Tools (7QC Tools) – 7 narzędzi powszechnie używanych w iteracyjnej metodzie PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Inne zmiany

Oprócz wymienionych wcześniej zmian, piąta wersja PMBoK® Guide wprowadza jeszcze kilka wartych wzmianki. Po pierwsze w odpowiedzi na zyskujące na popularności metodyki Agile wprowadzono trzy nowe klasyfikacje cyklu życia projektu: Predictive, Iterative & Incremental oraz Adaptive. Po drugie PMBoK® Guide ujmuje 3 nowe klasyfikacje PMO: Supporting, Controlling i Directive. PMBoK® Guide dopasowuje się również do modelu DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) używanego w obszarze zarządzania wiedzą.

Dodatkowo zmianie uległa struktura PMBoKa. Standard for Project Management został w całości przeniesiony do załącznika A1 gdzie funkcjonuje jako odrębny dokument w stosunku do PMBoK® Guide. Ma to na celu ewolucję tego materiału w oderwaniu od samego standardu. Rozdział 3 funkcjonuje zatem jako łącznik pomiędzy sekcjami 1 i 2 a sekcjami poświęconymi obszarom wiedzy.

Leave a Reply

*

captcha *