kontakt@p3mconsulting.pl |  +48 601 958 457
Slide background

Zarządzanie projektem

Organizacja inicjuje projekt o znaczeniu strategicznym, dużym stopniu złożoności i wysokim budżecie. Niespełnienie wymagań biznesowych może wiązać się z poważnymi stratami finansowymi, a przekroczenie terminu dostarczenia kluczowych produktów projektu wiąże się z zaprzepaszczeniem szansy zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku, utraconymi korzyściami oddala w czasie zwrot z inwestycji. Przed kierownictwem organizacji stoi odpowiedź na szereg kluczowych pytań. Jak zminimalizować ryzyko niepowodzenia i zmaksymalizować szanse sukcesu? Czy organizacja posiada wszelkie niezbędne zasoby do realizacji tego przedsięwzięcia? Czy wśród pracowników można znaleźć kierownika projektu o odpowiednim dla złożoności projektu doświadczeniu, umiejętnościach i cechach?
Więcej

Zarządzanie programem

Przed organizacją stoi konieczność przeprowadzenia znaczącej, złożonej zmiany, której zakres znacząco wykracza poza pojedynczy projekt. Zidentyfikowana została grupa projektów, które powinny być prowadzone w skoordynowany sposób aby uzyskać zakładane nadrzędne korzyści. Ponieważ sukces przedsięwzięcia zależy od osiągnięcia tych korzyści, a w mniejszym stopniu od koncentracji kierowników poszczególnych projektów tzw. "złotym trójkącie", przed kierownictwem stoi szereg wyzwań. W jaki sposób uniknąć konkurowania o zasoby przez poszczególne projekty? Jak efektywnie zarządzać zmianą w strukturze programu i zapewnić spójność produktów projektów? Jak skutecznie wyznaczać strategiczne kierunki, które mają wpływ na cele programu?
Więcej

Zarządzanie portfelem

Organizacje wprowadzają zmiany poprzez projekty. Obecnie utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga częstych, szybkich oraz czasami znaczących zmian angażujących znaczące zasoby organizacji, w tym ludzkie, rzeczowe i finansowe. Poszczególne projekty rywalizują o te zasoby często wykorzystując je w sposób nieoptymalny lub do realizacji przedsięwzięć mało istotnych z punktu widzenia strategii organizacji i realnych korzyści biznesowych. Niejednokrotnie alokacja zasobów do projektu nie zależy od korzyści, jakie przyniesie on organizacji, ale od umiejętności negocjacyjnych kierownika projektu. W jaki sposób ocenić, które projekty powinny być realizowane? Jak nadawać priorytety projektom rywalizującym o zasoby? W jaki sposób rozwiązywać konflikty pomiędzy poszczególnymi projektami?
Więcej